MultimediaCamp
UNGDOM LÆRER VISUELL HISTORIEFORTELLING

Storycamp 2015

Fritt Ord støtter StoryCamp


MultimediaCamp endrer navn til StoryCamp og utvider i 2016.

Etter to år med MultimediaCamp på Røde Mølle tar vi nå et skritt videre som StoryCamp. Med støtte fra Fritt Ord utvider vi både antall deltakere og geografisk nedslagsfelt. I høst arrangerer vi workshop i Madrid med mentor Carlos Spottorno.

Våren 2016 blir det workshop i Ipswich i forbindelse med det internasjonale bildebyrået Panos Pictures, i tillegg til camp i Fredrikstad. Deltakere fra alle campene vil samles under fotofestivalen DOK:16 for utstilling og konferanse om ungdoms evne til å bli hørt i offentligheten. Ved å knytte sammen historiene under emneknaggen ”Your Story” vil vi samle ungdoms fortellinger fra ulike deler av Europa og bidra til debatt og oppmerksomhet om ungdoms mulighet til å bli hørt i offentligheten. StoryCamp gjennomføres i samarbeid med det Panos Pictures og BBC Media Action.

Bakomfilmer

Ole Gunnar Onsøien har laget bakomfilm fra MultimediaCamp Dok:15.

Patrick da Silva Sæther har laget en kort film
om livet på MultimediaCamp Dok:14.

Noen erfaringer fra MultimediaCamp Dok:14.

↑ Top of Page